Saturday, 29 October 2016

AIV - The Project


With all the experience I managed to gain from professional sport together with my studies in Great Britain at Coventry, I designed a project for short, medium and long term. The main objective is to change the attitude towards professional sports and alpine skiing in Romania. Another objective would be promoting alpine skiing as a whole, being a relatively easy sport for all ages. My project is based on three main ideas:
  1. Developing my Brand: AIV
  2. Raising the popularity of alpine skiing in Brasov
  3. The importance of “Dual Education”: sport and studyDevolping the Brand
For the beginning, alongside my partner who handles marketing and communication, I would like to integrate all the communication and social media at one’s disposal. Until now Facebook and the Blog, continuing with Twitter, Instagram, Wikipedia and so on. The first point of this strategy aims to create a solid and well positioned picture for the athlete Ioan Valeriu Achiriloaie trough the brand AIV. The second would be to cover as good as possible the entire season, with personalized messages for all the segments we wish to transmit. Last but not least would be to create a visual identity for the brand AIV. The main objective of this brand would be to explore the marketing opportunities for the “product” Achiriloaie Ioan Valeriu in order to draw important stakeholders to be part of the project. We wish to be capable to offer benefits for our partners which would in turn help them with accomplishing their own objectives. 

Alongside with the points we listed above, we also wish to work consistently with a community of journalists and TV Stations, newspapers and websites who would spread our message.

Raising the popularity of alpine skiing in Brasov
Here it is vital to have a good working relationship between more entities from the city of Brasov  and the brand AIV. An important role in this endeavor is held by the club ASC Corona Brasov, the city hall of Brasov in addition to many companies from the region of Brasov who are in the field of sports, particularly winter sports. There is a lot of potential, talking about  a city which has 3-4 months of full winter and a High School of Sports (Liceul cu Program Sportiv) who has great tradition in professional sport.

To sum up, we are bringing the “know how” regarding the phenomenon and the other partners will create an opportunity to promote skiing, both the professionally and otherwise. The first step for this will be creating a campaign on my blog with the title “You know you’re a skier when…”.


The importance of “Dual Education”
A very important theme today at a European level is “Dual Education”. As I mentioned before, my time at Coventry University radically changed my vision regarding professional sports and life in general.

I firmly believe in this concept: professional sports and higher education. Because in Romania there is a big difference between sports and study, there is a big opportunity for a project to promote both of the themes in the same place. Through my example I strongly believe we can change mentalities and draw the attention to a problem of the outmost urgency in Romania: what do I do after I finish my sport career? A collaboration between the education institutes from Romania and AIV can transmit the importance of this ideas directly to the ones who are implicated, with a relatively small cost for all stakeholders.

#AIV #theproject #blizzard #OG2018


Follow our journey through the 2016 season!

Sunday, 23 October 2016

AIV - The Project


Prin toată experiența acumulată în sportul de performanță, cât și prin cunostințele dobândite în cei 3 ani de facultate în Marea Britanie, am încercat să creionez un proiect pe termen scurt, mediu și lung. Scopul principal acestui proiect este de a creea o schimbare de atitudine asupra sportului de performanță prin creșterea popularității schi-ului de performanță din România. Un alt obiectiv este promovarea schi-ului ca sport de masă și ca un sport accesibil și ușor de practicat pentru toate segmentele de vârstă.  Proiectul meu se bazează pe 3 piloni:

                                            I.            Dezvoltarea Brand-ului AIV
                                          II.            Creșterea popularității schiului în Brașov: sport de masă și profesionist
                                        III.            Importanța „Educației Duale”: sport și școală

 
       I.         Dezvoltarea Brand-ului AIV
Pentru început doresc sa creez alături de partenerul meu care se ocupa de partea de Marketing și Comunicare o strategie profesionistă de marketing, prin care sa integrăm toate medile de comunicare folosite până acum(Facebook, Blog) cu noi căi de comunicare pe care vrem să le dezvoltăm: Twitter, Instagram, Wikipedia, Snapchat etc cu un conținut editorial adaptat acestor medii de comunicare.  Strategia își propune în primul rând să creeze o imagine unitară și bine pozitionată a atletului Achiriloaie Ioan Valeriu prin brand-ul AIV.  În al treilea rând strategia dorește să acopere cât mai fidel evenimentele din sezonul competițional și nu numai, prin transmiterea de mesaje personalizate pentru fiecare din segmentele pe care vrem să le atingem  Nu în ultimul rând obiectivul nostru este dezvoltarea unei identități vizuale a brand-ului AIV, pe care să o folosim în comunicarea integrată.
Scopul principal al dezvoltării acestui brand este de a crește marketabilitatea „produsului Achiriloaie Ioan Valeriu” prin brand-ul AIV pentru a atrage mai mulți și mai importanți stakeholderi lângă acest proiect. Dorim să fim capabili să oferim beneficii relevante pentru partenerii noștri, care să îi ajute spre îndeplinirea obiectivelor lor.
Pe lângă cele menționate mai sus, dorim să aducem langă noi și o comunitate de jurnaliști, televiziuni, ziare și site-uri care să transmită mai departe mesajele noastre și să ne ajute la consolidarea brand-ului AIV.


     II.        Creșterea popularității schiului: sport de masă și profesionist
La acestă parte este necesară o colaborare între mai multe entități din orașul Brașov și brand-ul AIV. Un rol important îl au clubul ASC Corona Brașov, Primăria Municipiului Brașov dar și firmele din județul Brașov care au ca obiect de activitate sportul, în special cel de iarnă. Există un potențial ridicat, deoarece Brașovul are între 3 și 4 luni de zăpadă pe an, are un Liceu cu Program Sportiv și o tradiție importantă în sportul de performanță.
Concret, noi venim cu know how-ul” asupra fenomenului și ceilalți parteneri creează oportunitățile de promovare a schi-ului, atât ca sport de masă cât și ca sport de performanță.  Un prim pas l-am făcut noi prin lansarea unei campanii pe blogul meu, cu numele „Știi că ești schior când.....”


  III.        Importanța Educației Duale”
O temă foarte actuală și extrem de importantă la nivel european  este „Educația Duală” . După cum am mai menționat și mai sus, experiența de la facultatea din Coventry mi-a schimbat radical viziunea asupra sportului și asupra vieții în general.
Cred foarte mult în acest concept care alătură sportul de performanță cu un nivel de educație ridicat. Deoarece în România se face o diferențiere între sport și scoală, există o oportunitate mare de reușită a unui proiect care promovează aceste valori. Prin exemplul meu putem să schimbăm mentalități și să atragem atenția asupra unei probleme grave din România anului 2016: ce fac după ce am încheiat cariera de sportiv profesionist? O colaborare între înstitutii de învățământ și brand-ul AIV poate să transmită importanța acestor idei direct câtre cei vizați, cu un cost relativ mic pentru toți stakeholderii implicați.

#AIV #theproject #blizzard #OG2018


Follow our journey through the 2016 season!